Thi ảnh Nét đẹp công đoàn và người lao động

Hai thầy cắm điểm trường Huổi Máy, thuộc trường Tiểu học Cắm Muộn 2, Quế Phong khiêng máy phát điện nặng hơn 50kg vượt hàng chục cây số đường núi, khe vào với nơi khó khăn bậc nhất có 1 không 2 của huyện, cũng như của tỉnh Nghệ An

Bài viết liên quan